LMKK
Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija :: Par LMKK
Par LMKK Kontakti
Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija

Par LMKK

Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija (LMKK) nodibināta 1993. gadā uz Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Augu fizioloģijas un mikrobioloģijas katedras bāzes. LMKK darbojas saskaņā ar LR Ministru kabineta Rīkojumu Nr. 371/11.09.1996. 1996. gadā kolekcija uzņemta Pasaules Kultūru kolekciju federācijā (WFCC) un 1997. gadā – Eiropas Kultūru kolekciju organizācijā (ECCO). LMKK reģistrēta Pasaules Mikroorganismu datu centrā (WDCM). 1997. gada 31. maijā Pasaules Intelektuālā Īpašuma Organizācija (WIPO) piešķīrusi LMKK starptautiskas deponējošas iestādes (IDA) statusu saskaņā ar Budapeštas līgumu par mikroorganismu deponēšanas starptautisku atzīšanu patentu procedūras nolūkā.

LMKK darbība ir vērsta uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un Latvijai tradicionāli raksturīgo, perspektīvo mikrobioloģijas un biotehnoloģijas virzienu attīstību.

LMKK ir lielākā mikrobioloģisko resursu glabātāja Latvijā, tajā ir vairāk nekā 1600 baktēriju, raugu un micēlijsēņu kultūras metaboliski neaktīvā stāvoklī – šķidrajā slāpeklī, izņemot atsevišķus celmus, kuri glabājas uz agarizētām barotnēm zem minerāleļļas +4°C. Lielākā daļa celmu ir izolēti Latvijā un ir vienīgie paraugi pasaulē, kuri atspoguļo Latvijas dabas bioloģisko resursu daudzveidību.

LMKK ir veiksmīgi apliecinājusi savas aktivitātes arī t.s. „zināšanu trīsstūrī”, veidojot saikni starp izglītību, pētniecību un inovācijām: tiek lasīti speckursi mikrobioloģijā, ik gadu LMKK savus bakalaura un maģistra darbus izstrādā vairāki LU Bioloģijas fakultātes studenti. LMKK pastāvīgi ir bijusi iesaistīta vairāku pētniecības projektu realizācijā, saņemot gan vietējo, gan Eiropas Komisijas finansējumu.

Klientiem
Sadarbība
2017.01.31-12:44 Atsauksmēm un jautājumiem

Creative Commons License 2023 Powered by University of Latvia under a CC BY-SA 4.0 International License.